Filter

Pak Loh Chiu Chow 百樂潮州酒樓

+852 27806300
11:00 - 23:00 11:00 - 23:00 11:00 - 23:00 11:00 - 23:00 11:00 - 23:00 10:00 - 23:00 10:00 - 23:00 10:00 - 23:00
8 Long Yat Rd, Yuen Long, Hong Kong
Shop A316, 3/F

BistroChat
Get the app now to book at Pak Loh Chiu Chow 百樂潮州酒樓. Send me the download link by SMS